Makiety monochromatyczne


Przy wykonywaniu makiety monochromatycznej projektanci skupiają się przede wszystkim na wiernym odwzorowaniu obiektów, które pozwalają inwestorom na zapoznaniu się z projektem trójwymiarowym bez konieczności skupiania się na jego kolorystyce. Pozwala to na dokładniejsze zapoznanie się ze szczegółami modelu i analizie detali, przy czym kolorystyka i rodzaj materiałów wykończeniowych nie mają wpływu na ich zniekształcenie czy postrzeganie.

Makiety tego rodzaju są bardzo przydatne w codziennej pracy architekta, który w łatwy sposób może kontrolować kształt projektu i wprowadzać ewentualne zmiany. Modele monochromatyczne wykonywane w naszej pracowni są przydatne w etapie projektowania obiektów różnego rodzaju przez architektów. Wykonywane są one z materiałów trwałych, co jest bardzo ważne w przypadku konieczności wprowadzania zmian przez projektanta. Jednolity kolor obiektów sprawia, że po wprowadzeniu ewentualnych zmian możliwym jest doprowadzenie modelu do stanu perfekcyjnego bez widocznych śladów.

Tego typu makiety nasi wysoko kwalifikowani planiści wykonują dla architektów będących we wczesnym stadium tworzenia wizualizacji, oraz inwestorów zainteresowanych projektem. To także doskonałe modele mogące posłużyć jako prace konkursowe i koncepcje zagospodarowania terenów.
model makiety